Hydroxytyrosol: Features and impact on pancreatitis

  1. Lopez-Millan, B.
  2. Martinez-Burgos, M.A.
  3. Mañas, M.
  4. Martinez-Victoria, E.
  5. Yago, M.D.
Libro:
Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention

ISBN: 9780128195284

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 581-591

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-819528-4.00025-0 GOOGLE SCHOLAR